David Ohlssons
snickeri AB

Historik

Företaget grundades 1947 av David Ohlsson. Ett vagnmakeri i Sösdala övertogs och tillverkningen bestod till största delen av vagnredskap och vagnsunderreden.
Efterfrågan på vagnar minskade i takt med att försäljningen av bilar och traktorer ökade. Produktionen övergick då mer till byggnadssnickerier och inredningssnickerier.

1950 började företaget att tillverka sängramar till Dux, dock i mindre skala. Verkstadslokalen började nu bli för trång så 1960 när Dux byggde nya fabrikslokaler övertog David Ohlssons Snickerier deras gamla lokaler.


Fabriksgatan 3- 280 10 sösdala - Tel: +46 451-605 76 - Fax: +46 451-61411 - david.ohlsson@swipnet.se